Dokumenti za upis u dom

Za smještaj u domu Kraljev Vrh, potrebni su sljedeći dokumenti

  1. Rodni list
  2. Domovnica
  3. Preslik osobne iskaznice, zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja
  4. Zadnji odrezak od mirovine.
  5. Izjava obveznika uzdržavanja o podmirenju razlike troškova smještaja ili troškova smještaja u potpunosti u domu, ovjerena kod javnog bilježnika.
  6. Medicinska dokumentacija

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za smještaj u dom Kraljev Vrh