Dokumenti za vpis v dom

Za namestitev v dom Kraljev Vrh so potrebni naslednji dokumenti:

  1. Rojstni list
  2. Dokazilo o državljanstvu
  3. Fotokopija osebne izkaznice, zdravstvene izkaznice in izkaznice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
  4. Zadnji odrezek od pokojnine
  5. Pri notarju overjena izjava zakonitega zastopnika o plačevanju razlike stroškov namestitve ali celotnih stroškov namestitve v domu
  6. Medicinska dokumentacija